Årets hund

Vi skal kåre årets hund 2023

Fyll ut skjema og send inn dine resultater ved årslutt og senest 15. januar 2024

 

 

Hvert år kåres "årets hund" i klubben, som hedres i påfølgende årsmøte og i medlemsbladet Gårdshunden. 

Nedenfor finner du reglement og informasjon om poengutregning

 

UTSTILLING:

 • Konkurransen følger kalenderåret og er åpen for alle hunder som eies av klubbens medlemmer. 

 • Frist for innsending av resultater fra utlandet er 20.12.2020

 • Hundens 5 beste resultater, oppnådd på offisielle utstillinger i Norden, hvorav minst tre må være i Norge. 

 • Maks. 2 resultater fra andre land utenom Norge er tellende, og kun ett pr. land. 

 • Alternativt kan resultater fra internasjonale utstillinger utenom Norden føres på utenlandskvoten. 

 • Ved utenlandske utstillinger må resultat og dokumentasjon på antall deltakende hunder være sendt pr. e-post til post@dansksvenskgardshund.no. Resultat fra utlandet må inneholde fullstendig navn og registreringsnummer. Hvis ikke blir det ikke medberegnet på mestvinnerlisten. 

 • Ny poengberegning fra 2020 er matematisk slik at det nå gir uttelling for påmeldte hunder i offisiell klasse. Alle i konkurranseklasse får grunnpoeng som er 5 for BIR. 4 for BIM, 3 poeng for andre plass i konkurranseklasse, 2 poeng for tredjeplass og 1 poeng for fjerdeplass. Disse blir så ganget med antall påmeldte hunder som er er påmeldt i offisiell klasse. Antall påmeldte hunder har en verdi av antalt delt på 10. Eks vil BIR plassering gi ved 20 hunder gi 7 poeng, mens 21 hunder vil gi 7,10 poeng, 22 hunder vil gi 7,20 osv. I malen her kan du selv fylle inn din egen hund resultater slik at du kan sjekke om det stemmer med mestvinnerlista nå vi publiserer.

 

Forklaring/eksempel på utregning av poeng 

 

AGILITY:

 •  Eier og fører må være medlem av RDSG.
 • Kun individuelle resultater teller.
 • Reglene gjelder for offisielle stevner (agility og agility hopp), og de fem beste resultatene er tellende, to av hundens resultater må komme fra agility, tre kan være fra hopp. Ved poenglikhet tas et sjette resultat med i beregningen.
 • Frist for innsending: 15.01

 

Poengberegning, årets agilityhund:

 

Agilityutregning   Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3
Plassering 1 100 110 120
  2 90 100 110
  3 80 90 100
  4 70 80 90
  5 60 70 80
  6 50 60 70
  7 40 50 60
  8 30 40 50
  9 20 30 40
  10 10 20 30
         
         
Napp    20 30  
Feilfri   50 60 70
Tittel   40 50 60
Cert       80
Championat       150
Klubbmester under rasespesialen  30      
Kvalfisering til NM (finale)/landslag 70      
Nr 1 i finale 140      
Nr 2 i finale 120      
Nr 3 i finale 130      

Poengberegningen gjelder på tvers av klasser, dvs. ekvipasjen kan sende inn resultater fra ulike klasser i samme sesong.

 

 RALLYLYDIGHET:

 • Eier og fører må være medlem av RDSG.
 • Kun individuelle resultater teller.
 • Reglene gjelder for offisielle stevner og resultater fra klubbmesterskap på rasetreff for dansk/svensk gårdshund, og de fem beste resultatene er tellende. Ved poenglikhet tas et sjette resultat med i beregningen.
 • Frist for innsending: 15.01

Poengberegning, årets rallylydighetshund:

                Utregning rally
 Klasse 1: summen/200 x 100
 Klasse 2: summen/200 x 105
 Klasse 3: summen/200 x 110
 Elite:       summen/200 x 115
 
 2 poeng for klubbmester
 3 poeng for cert.
 3 poeng for å kvalifisere seg til NM-finale.
 5 poeng for mellomtittel.
 20 poeng for championat.
 
 Pallen i NM:
 Nr 1 : 10
 Nr 2 :  7,5
 Nr 3 :  5
 I klasse 1 og 2: Nr 1: 3 poeng
                          Nr 2:  2 poeng
                          Nr 3   1 poeng
 
I klasse 3 og elite. Nr 1: 4 poeng
                              Nr 2: 3 poeng
                              Nr 3: 2 poeng
·         Dobbeltstevne teller som to stevner.
·         Poengberegningen gjelder på tvers av klasser, dvs. ekvipasjen kan sende inn resultater fra ulike klasser i samme sesong.

·         

 

LYDIGHET:

 • Eier og fører må være medlem av RDSG.
 • Kun individuelle resultater teller.
 • Reglene gjelder for offisielle stevner og resultater fra klubbmesterskap på rasetreff for dansk/svensk gårdshund, og de fem beste resultatene er tellende.
 • Ved poenglikhet vinner den med premiering i høyeste klasse.
 • Ved klasselikhet vinner den med høyeste premie i klassen.
 • Ved likhet i klasse og premiegrad tas et sjette resultat med i beregningen.
 • Frist for innsending:15.01

·      

Po     Poengberegning, årets lydighetshund:

 

 

 

  Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 FCI 3 Poeng
        288-320 12
      288-320 256,5- 287,5 11
      256,5 - 287,5 240 - 255,5 10
      240 -255,5 224 - 239,5 9
    180-200 224-239,5 208 - 223,5 8
  180 -200 160-179,5 208 - 223,5 192 - 207,5 7
  160-179,5 150 -159,5 192 - 207,5   6
  150 -159,5 140-149,5     5
  140- 149,5 120- 139,5     4
  120-139,5 100-119,5     3
  100 -119,5       2
  Startet og gjennomført       1
           
Tittel 5 10 15    
Championat     30    
Kllubbmester 2 2 2 2  
Nr 1 3 3 4 4  
Nr 2 2 2 3 3  
Nr 3 1 1 2 2  
Cert     10    

 

 

 

 

 

Levert av Joy & Co