Årsmøte 2021

Innkalling med ny dato og sted for årsmøte 2021.

Årsmøte 2021 blir avhodt i forbindelse med rasetreffet 2021 på Hunderfossen fredag 30.07.2021 kl 18:00

Opprinnelig var årsmøte 2021 fastsatt til søndag 14.03.21.

Av hensyn til smittervern ber vi om påmelding til  møtet. Påmeldingsfrist 22.07.2021

Tdligere publisert innkalling er fortsatt gjeldende selvom tid og sted er endret.

Årsmøtepapirer finner du her