Snorre Skistad

Virksomheten "Hund helt på grensen AS" har lang erfaring med mentaltesting av hund. De har blitt benyttet i en rekke saker for å vurdere hunders mentalitet.

Hund helt på grensen baserer sin virksomhet i stor grad på Terje Østlie og Barbro Börjessons modeller og teoretiske fundament, som er anerkjente og brukte metoder for testing av alle typer hunderaser og funksjoner, bla MH metoden. (Utarbeidet av B. Börjesson)

Innehaver Snorre Skistad har siden -90 tallet drevet oppdrett og hatt stor interesse for hunders mentalitet. Han har skrevet kompendier som "Naturlig samspill med hunden" og "Oppdrett- Noe for deg".
Han har tidligere arbeidet hos Terje Østlie med testing og hund, samt tatt en rekke kurs hos bl.a. Barbro Börjesson.

Hund helt på grensen utfører en rekke ulike tester, både på valper og voksne hunder.

Levert av Joy & Co