HD-index


RDSG har søkt om HD index og fått bekreftelse fra NKK om at vi har fått invilget søknaden. For ca. 2 år siden vi fikk neskjedfra NKK om at vi hadde nok antall røntgede og fødte for å kunne få index for vår rase og dette ble da tatt opp på oppdrettermøtet i 2015.

HD index blir tilgjengelig i DogWeb neste gang NKK gjør oppdatering der, og mer informasjon ang. bruk vil bli formidlet av Sunnhetsrådet og styret i RDSG.

Tilbake
Levert av Joy & Co