Helseundersøkelsen er klar til bruk!


Raseklubben har bedt Veterinærhøgskolen om å hjelp til å gjennomføre en helseundersøkelse for Dansk-Svensk gårdshund. Siden vi har hatt en undersøkelse tidligere, blir det spennende å se om det er noen forandringer siden sist. Undersøkelsen har en rekke spørsmål knyttet til helse og atferd og vil gi raseklubben en oversikt over forekomsten av ulike sykdommer og atferds-utfordringer. Hvis det er spørsmål/sykdommer du ikke kjenner – hopp over. Vi ber også om besvarelse for noen døde hunder, da det er eneste mulighet til å finne vanlige dødsårsaker i rasen. Konfidensiell Veterinærhøgskolen trenger regnummer til forskning på helse, og email for å kunne kontakte eier. Men raseklubben vil IKKE vil få informasjon om hvilke hunder/eiere som har svart, de vil bare få en rapport med forekomsten av de ulike registreringene- så ingen bør være redd for konfidensialiteten. Vi håper flest mulig vil delta og bidra til å skaffe en best mulig oversikt over rasens helse. De fleste bruker rundt 20 minutter på undersøkelsen; Finn frem en kopp kaffe, hundens regnummer og klikk på lenken.

Tilbake
Levert av Joy & Co