Innspill på dommere i perioden 2020-2022

Norsk Kennel Klub (NKK) arrangerer årlig 15 internasjonale utstillinger rundt om i landet vårt, og ønsker nå forslag til dommere fra raseklubbene!


NKK ønsker innspill på dommere til sine utstillinger i perioden 2020-2022, og har sendt ut brev om dette til raseklubbene. 

Styret i RDSG vil svært gjerne fremme forslag på dommere fra klubben, og ønsker at medlemmene deltar aktivt i dette. 

Har du forslag på dommer? Send navn og en kort begrunnelse til klubbens sekretær:

Thomas Moe Kristiansen, e-post moekrist@gmail.com innen 21. april d.å

 

Se forøvrig utsendt skriv fra NKK:

Brev raseklubber innspill dommere 2019

Tilbake
Levert av Joy & Co