Oppdrettermøte juni 2019 flyttes til rasetreffet i august.


Viser til tidligere invitasjon til oppdrettermøte i forbindelse med NKK's utstilling i Sandefjord.

Vi beklager å måtte meddele at det av uforutsette årsaker ikke passer for flere medlemmer av avlsrådet denne helgen, og at møtet derfor må avlyses.

Det legges opp til møte på Hunderfossen i forbindelse med rasetreffet i august, og håper at flest mulig møter opp her.

Raseklubben vil rette en stor beklagelse til de som eventuelt har meldt på utstillingen for å delta på møtet, og ønsker alle lykke til på utstillingen.

Tilbake
Levert av Joy & Co