VARSEL OM ÅRSMØTET 2024


 

Årsmøtedato er søndag 10.mars 2023. Sted Scandic Oslo Airport.

 

Valg av styre og andre verv i klubben

Forslag til kandidater må være valgkomiteen i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato, senest 11. februar 2024.  Kandidater må være forespurt og villige til å ta verv.

Forslag sendes valgkomiteens leder på e-post, mettefinstad@gmail.com Skriv i emnefelt: Valgkomite RDSG

 

Verv som skal velges av årsmøtet er:

Styret

Leder* for et eller to år

Nestleder* for et eller to år

 

* årsmøtet 2023 vedtok : Sak 7 Endring i loven § 3 – 4 Årsmøtets oppgaver Punkt i) Velge: - Leder for 2 år - Nestleder for 2 år Foreslås endret til - Leder for 2 år - Nestleder for 2 år, det året leder ikke er på valg.

 

Derfor skal det på årsmøte i 2024 justeres slik at et av vervene kun velges for et år slik at vi kommer ajour

Et styremedlem for to år

To varamedlemmer for et år.

 

Andre verv som skal velges av årsmøtet

Revisor for et år

Vara revisor for et år

 

Medlem av valgkomiteen for et år.

Vara til valgkomiteen for et år

 

Årsmøtesaker

Saker til årsmøtet må være styret i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato, senest 11.februar 2024.

Saker sendes på e-post til Styret@dansksvenskgardshund.no

 

Innkalling med årsmøtepapirer publiseres senest 25.februar 2024 på www.dansksvenskgardshund.no

Tilbake
Levert av Joy & Co