Avlsrådet

Avlsrådet 2020:

Avlsrådet oppnevnes av organisasjonens styre og består for inneværende periode av følgende personer:

 

Leder:          Ramona Tatijana Lorieri-Skog, Rogaland

                    e-post: gaardshund@live.com 

Medlem:      Camilla Baksetersveen Horvei, Akershus

                    e-post: mail@lillelo.com

Medlem:      Wenche Sandbæk

                    e-post: steinoghageanlegg@bbnett.no

                  

 

 

Avlsrådets oppgaver og funksjoner:

- Kartlegge og føre statistikk over helse og sykdommer hos rasen

 - Utforme og oppdatere RAS (rasespesifikk avlsstrategi)

- Holde/arrangere oppdretterseminar og oppdrettermøte for klubben

- Gi råd og informasjon rundt avl

- Generelle henvendelser vedrørende avl og oppdrett

 

 Rapport fra helse- og adferdsundersøkelse hos dansk/svensk gårdshund 2017

 

Referat fra oppdrettermøte på Hunderfossen 09.08.2019