Styret - kasserer - revisor - valgkomite

Styrets sammensetning 2024:
 
Leder:                
Marit Hanstad Autrey,  for periode 24/25
Tlf: 957 57 305.
Nestleder    
Elinor Gran, for periode 24
Sekretær:     
Ann-Sofie Myklebust for periode 23/24
Styremedlem:      
Mette Merg for periode 24/25
Tonje Holm Aaseskjær for peride 23/24
 
Vara:
Grete Gade for periode 24
Marie Brumann Nordskogen fore periode 24
 
___________________________
 
 
Kasserer:
Elisabeth Torvund
 
Revisor:              
Helene Ellingsen, Sola
Vara
Eira Lohne
 
 
 
Valgkomiteen består av: 
Leder:            
Mette Finstad Rühmann for periode 23/24
E-post: 
Medlem:
Silje Christiansen for periode 23/24
Camilla Wilhelmsen Thorin for periode 24
Vara: Siv Hege Melkvik  for periode 24
 

Levert av Joy & Co