Styret - kasserer - revisor - valgkomite

Styrets sammensetning 2023:

Leder:                

Marit Hanstad Autrey,  for periode 22/23

Tlf: 957 57 305.

Nestleder    

Elinor Gran, for periode 22/23

Sekretær:     

Ann-Sofie Myklebust for periode 23/24

Styremedlem:      

Mette Merg for periode 22/23

Styremedlem: 

Tonje Holm Aaseskjær for peride 23/24

Vara:

Rebecca Skibeli Larsen

Grete Gade

___________________________

Kasserer:

Elisabeth Torvund

Revisor:              

Helene Ellingsen, Sola

Vara

Eira Lohne

Valgkomiteen består av: 

Leder:            

Mette Finstad Rühmann for periode 23/24

E-post: 

Medlem:

Silje Christiansen for periode 23/24

Camilla Wilhelmsen Thorin for periode 23

Vara: Siv Hege Melkvik  for periode 23

 

 

Levert av Joy & Co