Styret - kasserer - revisor - valgkomite

Styrets sammensetning 2020:

Leder:                

Marit Hanstad Autrey, Fåberg

Tlf: 957 57 305. E-post: marit_hanstad_autrey@outlook.com

Nestleder    

Finn Abrahamsen, Fredrikstad

E-post: finn1dsg@gmail.com 

Sekretær:          

Anne G. Ulekleiv, Haslum

Tlf: 980 27 179  E-post: anne.ulekleiv@gmail.com

Styremedlem:      

Wenche Sandbæk, Åsmarka

Tlf: 976 45 190. E-post: steinoghageanlegg@bbnett.no

Syremedlem:     

Elinor Gran, Løken

Tlf: 926 94 179 E-post: elinorgran@hotmail.com

 

Vara:

Magnhild H Opdahl og Tonje Holm Aaseskjær

___________________________

 

Kasserer:

Elisabeth Torvund, Gjerdrum

Tlf: 928 45 283. E-post: et@eniro.com  

 

Revisor:              

Helene Ellingsen, Sola

 

 

Valgkomiteen består av: 

Leder:            

Grete Gade

E-post: grete.gade@lyse.net

Medlem:

Vanja Karterud

E-post: vakartrud@gmail.com

Medlem: 

Hege Dåpan

E-post: hege.dapan@outlook.com

 

Vara: Evelyn Melanie Ræksstad