Styret - kasserer - revisor - valgkomite

Styrets sammensetning 2022:

Leder:                

Marit Hanstad Autrey, Fåberg for periode 22/23

Tlf: 957 57 305. E-post: marit_hanstad_autrey@outlook.com

 

Nestleder    

Elinor Gran, Løken for periode 22/23

Tlf: 926 94 179 E-post: elinorgran@hotmail.com

 

Styremedlem:     

May Vigdis Ve for periode 21/22

E-post: may-vigdis@ve.no

 

Styremedlem:      

Mette Merg for periode 22/23

E-post: merg.m@pg.com

 

Styremedlem: 

Tonje Holm Aaseskjær for peride 22

E-post: Tonjexola@yahoo.com

Vara:

Rebecca Skibeli Larsen

___________________________

 

Kasserer:

Elisabeth Torvund, Gjerdrum

Tlf: 928 45 283. E-post: et@eniro.com  

 

Revisor:              

Helene Ellingsen, Sola

Vara

Eira Lohne

 

 

Valgkomiteen består av: 

Leder:            

Grete Gade for periode 21/22

E-post: grete.gade@lyse.net

Medlem:

Vanja Kartrud for perioe 21/22

 

Medlem

 

Camilla Engan for periode 22

Medlem: 

Evelyn Melanie Rækstad for periode 22