Helseundersøkelse

Klubben har gjennomførst to helse og adefrds undersøkelser i samarbeid med Frode Lingaas.

Resultat:

2017

2022

 

Levert av Joy & Co