Innmelding av hannhund til hannhundlisten

Når du klikker på send, sendes utfyllt skjema til godkjenning. Felter merket * er obligatoriske og må fylles ut.

Oppføring på hannhundlisten er gratis for medlemmer av Raseklubb for Dansk/Svensk Gårdshund.

Etiske anbefalinger til hannhundeiere av rasen:

Hanhundeieren bør uoppfordret gi informasjon om:
• Hannhunden går på medisiner og/eller spesialdiett og hvorfor.
• Hannhunden har paret tidligere uten å få valper.
• Hva du eventuelt vet om kullsøsken og andre nære slektninger.
​• Hannhundeieren bør også be om bilder av tispen, kopier av tispens utstillingsresultater og resultater av helseundersøkelser.

  • Hannhunden skal være utstilt med minimum 2. premie (Very Good) på offisiell utstilling.
  • Hannhund bør ha fylt 18 mnd. ved parring.
  • Bør ikke benyttes i flere enn 3 kombinasjoner før avkom vurderes.
  • Bør ikke benyttes i flere enn 5 kombinasjoner før den er fyllt 5 år.
  • ​Klubbens anbefalte avkom pr. avlshannhund er 45 stk. 
  • ​Benytt lavest mulig innavlsgrad. Innavlsgrad bør ikke overskride 6,25%
Bruk formatet åååå-mm-dd, eks.: 2024-06-23

Kontaktperson

Full nettstedsadresse, inkl. http(s)://

Bilder

Last opp bilder av hunden (.jpg, .jpeg, .png). Bruk bilder i 16:9-format (liggende). Navngi gjerne bildet med hundens stamtavlenavn. Se eksempelbilder nedenfor.

 


Bilde av hannhunden fra siden. Hunden bør være oppstilt.

Bilde av hannhundens hode. Hunden bør være oppstilt.
Eksempel, oppstilt hund - fra siden
Eksempel, oppstilt hund - fra siden
Eksempel, oppstilt hund - hode
Eksempel, oppstilt hund - hode

Andre opplysninger