Retningslinjer for hannhundeiere

Retningslinjer for hannhundeiere

Etiske anbefalinger til hannhundeiere av rasen

  •  At du som hannhundeier setter deg inn i NKKs etiske anbefalinger for avl og RDSGs anbefalinger for avl før du lar din hannhund være tilgjengelig for avl.
  • Ved alle henvendelser skal hannhundeier uoppfordret tilby bilder av hunden samt utstillingsresultater og alle helseundersøkelser uavhengig av resultat.
  • Om hannhunden tidligere har hatt valper, må hannhundeieren, i den grad det er kjent, oppgi hvilke "feil hannhunden har gitt til sine avkom i hvilke kombinasjoner. Det kan være f.eks. bittfeil, kryptorkisme, navlebrokk, allergier osv. Dersom du ikke vet, ta kontakt med de aktuelle oppdretterne, slik at du får en god oversikt over hannhundens avlsegenskaper. Hanhundeiere bør følge med på valpenes utvikling og helse.
  • Det er tispeeierens vurdering alene hvordan feilene prioriteres, men hannhundeieren har rett til å nekte parring. En hund alene forårsaker ikke feil, det skjer alltid i kombinasjon med en annen hund.
  • Det bør utføres en styrke/svakhetsvurdering av både eksteriør og helse for kombinasjonen, evt sammen med tispeeier. Det er rimelig å be tispeeier om å forklare hvorfor og hvordan de mener at hannhund og tispe er kompatible. Det anses som rimelig å nekte parring med tisper som har blitt påpekt å ha samme svakheter som hannhunden. Utstillingskritikker er gode hjelpemidler for å avklare og sammenligning av begge hundenes styrker/svakheter.
  • Det er ikke nødvendigvis viktig at en hannhund brukes i avl, det viktigste er at han kun brukes i avl med tisper som passer han.
  • Det er uetisk å ikke fortelle alt man vet.

En hannhund bør ikke:

  • Benyttes i flere enn 3 kombinasjoner før avkom vurderes.
  • ​Benyttes i flere enn 5 kombinasjoner før den er fylt 5 år.
  • Ha flere enn 45 avkom totalt.