Dansk/Svensk Gårdshund - en fantastisk rase

Dansk/Svensk Gårdshund - en fantastisk rase

Det overordnede målet med avl er å bevare den Dansk/Svenske gårdshunden som en sunn, våken, dyktig, vennlig og tilgjengelig gårds- og selskapshund med rasetypisk eksteriør.
 

Vi har en rase med lite helseproblemer og foreløpig har rasen ingen helsekrav. Vi har per nå utarbeidet anbefalninger i forhold til PLL og HD.
Selv om vi har en frisk rase betyr ikke det at det ikke kan forekomme utfordringer innen helse. Derfor har vi et sterkt ønske om at alt av sykdommer og adferds utfordringer rapporteres til klubben gjennom vårt helseskjema. Dette vil kunne gi oss statistikker å jobbe med, samt at vi kan kartlegge eventuelle helseutfordringer på et tidlig stadie.
For deretter å evaluere om eller hva vi må gjøre med i vårt videre avlsarbeid.
Forekommer det andre eller sjeldne helseutfordring enn hva som fremkommer på helseskjemaet, er dette også av interesse og kan sendes på mail til avlsrådet.

Tilbake i år 2017 og 2022 utførte vi i samarbeid med Professor Frode Lingaas og NKK spørreundersøkelsen som sikkert flere kjenner til. Denne ble utført med 5 års mellomrom for å se rasens utvikling. Dette var viktig for raseklubben sånn at vi fikk sammenlignet og sett utviklingen av en hurtigvoksende og populær rase. Resultatene for den 5 års perioden viste seg å utgjøre lite endring hos den Dansk/Svenske Gårdshunden i Norge. Viktigheten blir ikke borte av den grunn og neste undersøkelse vil bli utført i år 2032, dette for å se hvilken vei utviklingen har valgt fra forrige undersøkelse. 

Avlsarbeidet skal gjøres på en slik måte at rasens typiske egenskaper bevares. Bare fysisk og mentalt friske dyr skal brukes i avl og tap av genetisk variasjon skal minimeres.

Ved spørsmål eller behov for veiledning, ta kontakt med avlsrådet.