Retningslinjer for avl/oppdrett

Retningslinjer for avl/oppdrett
Maria Caroline Steringer

Følgende retningslinjer gjelder for avl/oppdrett:

  • Oppdrettere forplikter seg til å ha satt seg godt inn i og følge Nkk`s etiske grunnregler for avl og oppdrett og NKK's Avlstrategi
  • Begge avlsdyrene bør ha HD-status A, B eller C.
  • Begge avlsdyrene skal være stilt på minst én offisiell utstilling. Begge avlsdyr må minst ha 2. premie (very good).
  • Tispen bør ha fylt 2 år før parring.
  • Hannhund bør ha fylt 18 mnd. ved parring.
  • Bør ikke benyttes i flere enn 3 kombinasjoner før avkom vurderes.
  • Bør ikke benyttes i flere enn 5 kombinasjoner før den er fyllt 5 år.
  • Klubbens anbefalte avkom pr. avlshannhund er 45 stk. 
  • Benytt lavest mulig innavlsgrad. Innavlsgrad bør ikke overskride 6,25%

I tillegg vises det til at:

Oppdretter skal inneha god kunnskap om Rasestandarden og rasens egenskaper, samt kunnskap om avl og reproduksjon.
Benytt gjerne eldre friske hanner som ikke har hatt kull tidligere, unngå å bruke samme kombinasjon på flere kull. 
Overbruk av linjer og individer av nær slekt, kan påvirke muligheten for å spre sykdommer med recessive gener

Ved spørsmål eller behov for veiledning, ta kontakt med avlsrådet.