Personvernerklæring for Raseklubb for dansk/svensk gårdshund

1. Behandlingsansvarlig

Styrets leder, sekretær og leder av avlsråd er på vegne av Raseklubb for dansk/svensk gårdshund behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.
 

2. Personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder:navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse. Informasjon om din hund
 

3. Formål med behandlingen

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg. påmelding/deltagelse i aktiviteter. Innhenting av hundens helse, kull, hannhundliste.
 

4. Grunnlaget for behandlingen

Til påmelding i aktiviteter, hannhundliste og valpekull.
 

5. Innhenting av personopplysninger

Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt på våre nettsider.
 

6. Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.
 

7. Sletting av personopplysninger

Påmeldingsinfo slettes så snart aktiviteten er avholdt. Ønsker du sletting av opplysninger på hannhundliste eller kull sender du en email til oss. Opplysningen om innmeldte sykdommer på hund beholder vi til statistikk.
 

8. Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.


9. Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger og publiserer kun det du selv har gitt tillatelse til.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser:
post@dansksvenskgardshund.no

Raseklubb for dansk/svensk gårdshund

Levert av Joy & Co