Hvorfor kjøpe valp med registrert stamtavle.

 

Når du kjøper en valp med stamtavle vet vi mer om forutsetningen for at hunden skal være sunn og frisk med godt gemytt og at den er rasetypisk.

Det er kun hunder med registrert stamtavle som kan regnes som dansk/svensk gårdshund.

 

Alt annet er en blandingshund, selv om mor eller far har registret stamtavle. Når valpen er registrert i NKK eller andre lands kennelklubb ved import, har man tilgang til stamtavle bakover i mange generasjoner. Dette kan lett søkes opp i DOGWEB, en database over alle registrerte hunder.

Det er viktig når man avler for å unngå innavl og unngå sykdommer som nedarves.

Alle som har kull plikter å følge NKK Etiske grunnregler for avl og oppdrett. Du kan lese i helhet her.

 

Avl og oppdrett må foregå på en dyrevelferdsmessig forsvarlig måte, i overensstemmelse med NKKs avlsstrategi og etiske grunnregler. Man avler kun på funksjonelt friske hunder og en tispe kan maks ha 5 kull.

I tillegg har Raseklubb for dansk/svensk gårdshund retningslinjer for avl som bør følges. Les disse i helhet her.

 

Tispen bør ha fylt 2 år før parring og det er ytterligere krav til helse. Raseklubben anbefaler heller ikke at en hannhund har mer enn 45 valper etter seg.

Ved å bruke kun hunder med stamtavle vet vi innavlsgrad og helsestatus bakover på linjene. En seriøs oppdretter setter seg godt inn i dette for å gi nye valper best mulig utgangspunkt. Antall valper kan sjekkes i dogweb.

Sykdommer som blir dekket av forsikring kan raseklubben ta ut statistikk på. På den måten kan oppdrettere vite hva og hvilke sykdommer som er økende innen rasen. Slik kan vi utelukke hunder som er disponert for sykdom fra avl.

Ikke registrerte hunder blir ikke med i denne statistikken.

 

Vi anbefaler sterkt å aldri kjøpe en valp som ikke er registrert i NKK, eller andre lands godkjente kennelklubber.

Dessverre en det noen som velger å ikke registrere sine kull, eller avle på blandingshunder. Noen velger også å avle på hunder som ikke tilfredsstiller raseklubbens krav til helse, gemytt og rasetypiske trekk og egenskaper.  På den måten omgås også krav til dyrevelferd som maks antall kull på en tispe og hvor lang tid det går mellom hvert kull og når hun er for gammel til å ha kull. Det tas ikke hensyn til helseundersøkelser og arvbare sykdommer siden man ikke vet hva som ligger bakover i slekten.

 

Å velge en valp med registrert stamtavle handler ikke om hvorvidt man selv velger å stille ut eller konkurrere, men om å sikre at valpen har et best mulig utgangspunkt for å være sunn og frisk med godt gemytt.

 

Du finner liste over oppdrettere her.

Levert av Joy & Co