Retningslinjer for avl/oppdrett

 Følgende retningslinjer gjelder for avl/oppdrett:

 • Oppdrettere forplikter seg til å følge NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett. 
 • Begge avlsdyrene bør ha HD-status A, B eller C.
 • Avlsdyrenes samlede HD-indeks bør være over 200. Les mer om HD-indeks her.
 • PLL anbefaling er at linjer med kjente bærere testes før avl, og at bærer kun pares med frie hunder
 • Begge avlsdyrene skal være stilt på minst én offisiell utstilling. Begge avlsdyr må minst ha 2. premie (very good).
 • Tispen bør ha fylt 2 år før parring.
 • Hannhund bør ha fyllt 18 mnd.
 • Klubbens anbefalte avkom pr. avlshannhund er 45 stk. 
 • Oppdretter må innestå for at kullets foreldre er friske og sunne.
 • Oppdretter plikter å gjøre kjøperen oppmerksom på feil og mangler ved valpen.(jfr. NKK’s retningslinjer).
 • Alle valper skal ha gjennomgått ormekur og leveres med veterinærattest, og NKK’s kjøpekontrakt.
 • Valpene skal ikke leveres før etter åtte ukers alder.
 • Oppdretteren må sende inn rapportskjema om alle sine kull til sunnhetsrådet.

 Selv når ovenstående regler er fulgt, er ansvaret for kvaliteten på hver enkelt valp helt og holdent oppdretterens.

 

Levert av Joy & Co