Retningslinjer for avl/oppdrett

 Følgende retningslinjer gjelder for avl/oppdrett:

 • Oppdrettere forplikter seg til å følge NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett. 
 • Begge avlsdyr må ha HD-status A, B eller C.
 • Avlsdyrenes samlede HD-indeks bør være over 200. Les mer om HD-indeks her.
 • PLL anbefaling er at linjer med kjente bærere testes før avl, og at bærer kun pares med frie hunder
 • Begge avlsdyrene skal være stilt på minst én offisiell utstilling. Begge avlsdyr må minst ha 2. premie (very good).
 • Tispen bør ha fylt 2 år før parring.
 • Hannhund bør ha fyllt 18 mnd.
 • Klubbens anbefalte avkom pr. avlshannhund er 45 stk. 
 • Oppdretter må innestå for at kullets foreldre er friske og sunne.
 • Oppdretter plikter å gjøre kjøperen oppmerksom på feil og mangler ved valpen.(jfr. NKK’s retningslinjer).
 • Alle valper skal ha gjennomgått ormekur og leveres med veterinærattest, og NKK’s kjøpekontrakt.
 • Valpene skal ikke leveres før etter åtte ukers alder.
 • Oppdretteren må sende inn rapportskjema om alle sine kull til sunnhetsrådet.

 Selv når ovenstående regler er fulgt, er ansvaret for kvaliteten på hver enkelt valp helt og holdent oppdretterens.