Skjemaer

Innmelding/formidling av valpekull:
Ved innmelding av valpekull, skal det sendes inn ferdig utfylt skjema med alle opplysninger.

Skjema finner du her.


Helseskjema - kan sendes inn av alle gårdshundeiere: 
Dette skjemaet kan brukes av alle som har gårdshund, og som vil innrapportere til sunnhetsrådet.
Vi er avhengig av hjelp fra alle gårdshundeiere, for å kartlegge helsen til rasen vår.

Skjema finner du her.

Statistikkføring av rasen:
Dette skjema sendes inn for hvert kull som blir født.

Skjema finner du her.

Parringskontrakt:
Klubben anbefaler kr 10% av salgssum i sprangavgift og 10% av salgssum pr. levende valp.

Forslag til parringskontrakt i PDF.

Forslag til parringskontrakt i WORD

 

Levert av Joy & Co