Helseskjema

Følgende er observert på hunden.

Kryss av for alternativet/alternativene som passer. Bruk notatfelt for mer info, og legg gjerne med kopi av veterinærattest.

For hunder med avlest C, D eller E, har hunden symptomer eller plager.Jeg er kjent med, forstår og aksepterer Raseklubbens retningslinjer for behandling av personopplysninger som beskrevet i personvernerklæringen. http://dansksvenskgardshund.no/skjemaer-linker-og-referater/personvern


Det er viktig for oppdrettere å vite om sykdom på hundene. På den måten kan de gjøre grep for å unngå lignende i framtiden. Det er imidlertid aldri noen garanti, men økt kunnskap bedrer mulighetene.