Omplasseringskjema

Annonsen blir lagt ut på hjemmesiden til raseklubben. Pris medlemmer 100,-/ ikke medlemmer 250,- Beløpet settes inn på kontonummer: 1503.36.67865 eller vippses til RDSG, merk omplassering.


Kjælenavn, hva den liker, ikke liker etc
Eks allergi hos eier, adferdsvansker, endret livssituasjon etc
Beskriv eks erfarne hundefolk - uten katt etc
Levert av Joy & Co