Innmelding av planlagt valpekull

Ved innmelding av valpekull erklærer oppdretter herved at han/hun følger avlsrådets retningslinjer for oppdrett i henhold til RDSG’s enhver tids gjeldende anbefaling.


Levert av Joy & Co