Innmelding av planlagt valpekull

Ved innmelding av valpekull erklærer oppdretter herved at han/hun følger avlsrådets retningslinjer for oppdrett i henhold til RDSG’s enhver tids gjeldende anbefaling.Jeg er kjent med, forstår og aksepterer Raseklubbens retningslinjer for behandling av personopplysninger som beskrevet i personvernerklæringen. http://dansksvenskgardshund.no/skjemaer-linker-og-referater/personvern
Levert av Joy & Co