Innmelding av fødte valper

Ved innmelding av valpekull erklærer oppdretter herved at han/hun følger avlsrådets retningslinjer for oppdrett i henhold til RDSG’s enhver tids gjeldende anbefaling.
Levert av Joy & Co