Omplassering

Ønsker du å finne et nytt hjem til en Norsk-registrert Dansk/svensk Gårdshund, som ikke lenger er valp? Da har du mulighet til å annonsere på raseklubbens hjemmeside.

Om hunden

F. eks. kjælenavn, hva den liker eller ikke liker, etc.
F. eks. allergi, adferdsvansker, endret livssituasjon, etc.
F. eks. erfarne hundefolk, uten katt, etc.

Kontaktperson