Hvorfor kjøpe valp med registrert stamtavle

Hvorfor kjøpe valp med registrert stamtavle
Maria Caroline Steringer

Når du kjøper en valp med stamtavle vet du mer om forutsetningen for at hunden skal være sunn og frisk med godt gemytt og at den er rasetypisk.
Det er kun hunder med NKK registrert stamtavle som kan regnes som Dansk Svensk Gårdshund. Alt annet er en blandingshund, selv om mor eller far har registret stamtavle.

 

Hunder som er registrert i NKK eller andre lands kennelklubb ved import, har man tilgang til stamtavler bakover i mange generasjoner. Dette kan lett søkes opp i DOGWEB en database over alle registrerte hunder hos NKK.
Tilgang til foreldredyrene stamtavler er viktig når man driver avl.  Dette for å unngå innavl og eventuelle sykdommer nedarves. En seriøs oppdretter setter seg godt inn i dette for å gi nye valper best mulig utgangspunkt.

Avl og oppdrett må foregå på en dyrevelferdsmessig forsvarlig måte, i overensstemmelse med NKK’s avlstrategi og etiske grunnregler.  De kan du lese om her: (LENKE)
I tillegg har Raseklubb for dansk/svensk gårdshund retningslinjer for avl som bør følges.
Alle som har kull anses for å være oppdretter, uavhengig av hvor mange kull en har hatt eller ønsker å ha fremover.

Ved å kjøpe en NKK registrert valp, bidrar du også til at vi kan overvåke rasen helsemessig. På den måten kan oppdrettere vite hva og eventuelt hvilke sykdommer som dukker opp og kan bli økende innen rasen.

Via NKK's og raseklubbens rapporteringsmuligheter kan det tas ut statistikker som kan hjelpe oss til å ha en fortsatt frisk og sunn rase.
Ikke registrerte hunder blir ikke med i denne statistikken, og vil dermed ikke bidra til å fremme rasens gode helse.

Vi anbefaler sterkt å aldri kjøpe en valp som ikke er registrert i NKK, eller andre lands godkjente kennelklubber.

Dessverre en det noen som velger å ikke registrere sine kull, eller avle på blandingshunder.
Noen velger også å avle på hunder som ikke tilfredsstiller raseklubbens krav til helse, gemytt og rasetypiske trekk og egenskaper.  
På den måten omgås også krav til dyrevelferd som maks antall kull på en tispe og hvor lang tid det går mellom hvert kull og når hun er for gammel til å ha kull. Det tas ikke hensyn til helseundersøkelser og arvbare sykdommer siden man ikke vet hva som ligger bakover i slekten.

Å velge en valp med registrert stamtavle handler ikke om hvorvidt man selv velger å stille ut eller konkurrere, men om å sikre at valpen har et best mulig utgangspunkt for å være sunn og frisk med godt gemytt.