Medlem i Raseklubben

Innmeldingen skjer elektronisk via Norsk Kennel Klubb.

  • Ved å være medlem støtter opp om rasen og klubbens arbeid.
  • Som medlem mottar du fire utgaver av medlemsbladet "Gårdshunden" pr. år. Her har du et nr i gave.
  • Du mottar NKKs medlemsblad "Hundesport" 6 ganger pr. år.
  • Er du som medlem interessert i å møte andre med gårdshund, kan du være med på Gårdshundtreff eller andre aktiviteter rundt omkring i landet. Her kan du kan utveksle erfaringer med andre gårdshundeiere. Her kan det også taes opp temaer relatert til hund hvis det er ønske om det.
  • Er du som medlem interessert i avl/oppdrett, yter klubben tjenester som valpeformidling, og oversikt over aktuelle avlshanner.
  • Klubben har et avlsråd som kan gi deg som medlem svar på spørsmål vedrørende helse, stamtavler m.m. innen vår rase.
  • Er du interessert i utstilling, kan du bli med i klubbens mestvinnerliste for utstilling.
  • Som medlem betaler du bl.a halv påmeldingsavgift til utstillinger.

 

 

Kontingent pr. 1/1-2024:

Hovedmedlem : kr. 300, - I tillegg kommer grunnkontingent til NKK. Er du allerede medlem i lokal hundeklubb er det bare 300,- pr år utover det du allerede betaler.
Familiemedlemskap : kr. 150,00 pr. fam.medlem

 

 Det må være et hovedmedlem for å kunne knytte seg til som fam.medl.

 

Innmelding elektronisk via Norsk Kennel Klubb!

Levert av Joy & Co