Styret - kasserer - revisor - valgkomite - andre råd og verv

 Styret - kasserer - revisor - valgkomite - andre råd og verv
Photo by Chris Leipelt on Unsplash

Styrets sammensetning 2024:

Leder
Marit Hanstad Autrey, for periode 24/25
Tlf: 957 57 305.
Nestleder
Elinor Gran, for periode 24.
Sekretær
Ann-Sophie Myklebust for periode 23/24.

Styremedlemmer
Mette Merg for periode 24/25.
Tonje Holm Aaseskjær for peride 23/24.
Vara:
Grete Gade for periode 24.
Marie Broman Nordskogen for periode 24.

Kasserer
Elisabeth Torvund.
Revisor
Helene Ellingsen, Sola.
Vara
Eira Lohne.

Valgkomiteen:
Leder
Mette Finstad Rühmann for periode 23/24. 
Medlem
Silje Christiansen for periode 23/24.
Camilla Wilhelmsen Thorin for periode 24.
Vara
Siv Hege Melkvik for periode 24.

Nyttig informasjon

Avlsrådet

Avlsrådet

Alvrådet samarbeider med andre lands avlsråd, samt benytter eks fagpersonell ved Norsk Veterinærhøgskole NMBU og NKK og undergrupper av avlsråd for utredning innen ulike tema.

Avslrådet kan kontaktes på e-post ⇒

Avlsrådet oppnevnes av organisasjonens styre og består for inneværende periode av følgende personer:

Leder
Camilla Baksetersveen Horvei         

Medlemmer
Anette Nordskogen 
Caroline Hals 
Signe Jensen

Helse/veterinær
Christiane Jarve Bjørnvold 

Avlsrådets oppgaver og funksjoner: 

  • Rådgivende organ til styret.
  • Kartlegge og føre statistikk over helse og sykdommer hos rasen
  • Utforme og oppdatere avlsprogram
  • Holde/arrangere oppdretterseminar og oppdrettermøte for klubben
  • Gi råd og informasjon rundt avl
  • Generell henvendelser vedrørende avl og oppdrett

Distriktskontakter

Distriktskontaktene er organisasjonens ressurspersoner i sine respektive områder. De skal stimulere til aktiviteter, samlinger, gi råd og følge opp medlemmene rundt omkring i vårt langstrakte land.

Kan du tenke deg å være distriktskontakt for raseklubben?
Det er mange gårdshundeiere rundt omkring i landet vårt som har lyst på felles treff og aktiviteter.

Vi trenger flere personer som kan tenke seg å organisere eks felles turer, kanskje kurs eller treninger i ditt område. Man trenger ikke gjøre alt selv og kan også samarbeide med andre distriktsrepresentanter og styret. Du må være medlem i raseklubben.

Vi tenker også å opprette en lukket FB gruppe for kontaktene slik at man kan utveksle erfaringer og tips.

Dere kan også være to som går i sammen om oppgaven om det kjennes tryggere.

Send en epost til post@dansksvenskgardshund.no om du tror dette er noe for deg og hvilket område du tenker er naturlig for deg.
 

AGDER

Har du lyst til å være kontakt? Send en mail til post@dansksvenskgardshund.no

INNLANDET

Gjøvik og Toten:
Silje Christiansen, Gjøvik, e-post: silchr2008@hotmail.com
Facebookgruppe

Hamar/Elverum og omegn:
Katrine Lund-Vang, Elverum, e-post: k_lundvang@hotmail.com og Wenche Bronken
Facebookgruppe

Lillehammer og omegn:
Wenche Sandbæk, Åsmarka, e-post: steinoghageanlegg@bbnett.no

MØRE OG ROMSDAL

Ullsteinvik:
Lisa Ekornåsvåg Myklebust, e-post: lisa.myklebust@gmail.com
Facebookgruppe

NORDLAND

Helgeland:
Beate Molden, Mosjøen e-post: beate.molden@vefsn.kommune.no

OSLO

Har du lyst til å være kontakt? Send en mail til post@dansksvenskgardshund.no
Facebookgruppe: Dansk- Svensk Gårdshund Norge eller DSG Dansk Svensk Gårdshund

ROGALAND

Helene A. Ellingsen, e-post: dansk_svensk_gaardshund@hotmail.com

TROMS OG FINNMARK

Midt-Troms:
Svein Ivar Strømseth, e-post: sveinsharp@gmail.com
Facebookgruppe

TRØNDELAG

Trondheim og omegn:
Katrine Amble, Byneset, e-post: kennelsnillore@gmail.com
Facebookgruppe

VESTFOLD OG TELEMARK

Telemark:
Anne Irene Holte, Skien, e-post: anneholte@hotmail.com
Hege Jensen, Skien, e-post: hege@jcjensen.no
Facebookgruppe

Vestfold:
Hege Dåpan, Andebu, e-post: hege.dapan@outlook.com
Facebookgruppe

VESTLAND

Bergen og omegn:
Har du lyst til å være kontakt? Send en mail til post@dansksvenskgardshund.no

Sogn og Fjordane:
Tatiana Haugland, e-post: a-hhaugl@online.no
Facebookgruppe

BUSKERUD

Eiker/Modum/Kongsberg/Drammen:
Andrea Kløverød Holden, Skotselv, e-post: andreakholden@outlook.com
Facebookgruppe

ØSTFOLD

Indre Østfold:
Eli Gamre, Askim, e-post: gamreeli@hotmail.com

Østfold:
Nina Garnaas, Moss, e-post: ngarnaas@gmail.com
Facebookgruppe

Andre verv

SoMe, web og medlemsblad.

Redaktør(er)
Marit Hanstad Autrey email: marit_hanstad_autrey@outlook.com
Anette Nordskogen.

Facebookansvarlig
Marit H. Autrey

Web
Kristian Horvei